Search:-       Area:     Category:       

Home

User Guide

About Us

Contact Us

Feedback

        Categories
Co-operativel(सहकरी)
Bank(बैङ्क )
Finance (फाइनान्स)
Money Transfer
(रकम स्थनन्तरण )
Others (अन्य )


Click to view More city of Nepal


Popular websites with many categorys


Our Bank & Financial Page

      जुनैपनि देशको आर्थिक व्यवस्था बलियो भएको खण्डमा त्यसदेशको जुनसुकै पक्षपनि दह्रो हुन्छ । सर्वसाधरण जनतादेखि लिएर राज्यको माथिल्लो तहसम्म बिभिन्न किसिमको आर्थिक कारोवारले जव सम्म तिब्र रुप लिन सक्दैन तव सम्म राष्ट्रले आर्थिक विकासमा फड्को मार्न सक्दैन । जनताको जिवनस्तर उक्सनकोलागी आर्थिक विकास महत्वपूर्ण हुन्छ ।
      व्यक्ति व्यवक्ति तथा साना समूह तथा जिल्ला क्षेत्र हुदै पुरै राष्ट्रमा नै आर्थिक कारोवार तिब्र, स्पष्ट तथा विधिवत रुपमा हनुपर्दछ । हाम्रो देश नेपालमा आर्थिक कारोबारमा संलग्न विभिन्न बित्तिय संस्थाहरुको बारेमा यस साइडमा समावेस गरिएको छ ।Tips of the Day !
* जीवनमा आउने हरेक अस्वीकृतिको सामना गर्न तथा नयाँ परिवर्तनलाई पार गर्न जस्तोसुकै परिीिथतिमा पनि आफ्नो उद्धेश्यमा टिकी रहने योग्यता बनाउन जरुरी हुन्छ । <br>* तपा&#
Click for more Tips


IME/DHANKUTA MONEY TRANSFER
Dhankuta -7,pipal chok

CRYSTAL MONEY CHANGER
Bharatpur 4, Narayanghat

KANCHAN SAGARMATHA SAVING & CREDIT CO-OPERATIVE LT
Kanchanpur 6 (Old Nepal Bank Ltd. Building)

IME PUJAN TRADERS
Kerabari-1

SUBHEKCHHA BIKASH BANK LTD
Narayanghat

SHIKHAR SAVINGS & CREDIT CO-OPERATIVE LTD.
Dharan 9, Acharya Line
New Article
Share This Page on
Other Article
Bank & Finance | Business | Education | Health & sport | Industry & Agriculture | Music & Entertainment | Opportunity | Profession | Public & Government | Science & Technology | Tourism |
Home | Aobut Us | contact Us | User Guide | Feedback |