Wednesday, January 23rd, 2019
तुलसीको चिया (ईजी कुकिङ्ग)

तुलसीको चिया (ईजी कुकिङ्ग)

सामाग्रीः तुलसीको सुकेको पात (छायाँमा सुकाएको) ५०० ग्राम, दालचीनी ५० ग्राम ,तेजपत्ता १०० ग्राम, ब्राम्ही बुटी १०० ग्राम, बनफशा २५ ग्राम, सौंफ २५० ग्राम, सुकुमेल १५० ग्राम, चन्दन २५० ग्राम र मरिच २५ ग्राम आदि ।

विधिः

सबै सामाग्रीहरु एक एक गर्दै खलमा हाल्नुहोस् र मोटो मोटो कुटेर एउटा भाडामा भरेर राख्नुहोस् । अब दुई कप चिया पकाउनका लागि ताप्केमा पानी नापेर हाल्नुहोस् । जब पानी उम्लीन थाल्छ, एक चम्चा तुलसीको मिश्रण हाल्नुहोस् र पकाउनुहोस् । चिया पकाउदा छोप्नेले छोपेर पकाउनुहोस् ।

केही बेर उमाले पछि छानेर कपमा हाल्नुहोस् । तुलसीको चियामा दूध हाल्नु हुँदैन । सके सम्म चिनी पनि नहाली पिउदा स्वास्थ्यवद्र्धक हुन्छ । यदि चिनी हालेर पिउन मन लागेमा एक चम्चा हालेर पिउन सक्नु हुन्छ ।

Share This: