YoPoHo Search :
               
PAROPAKAR SAVING & CREDIT CO-OPERATIVE LTD.
bidur 11, Trisuli Buspark
010 560887 / 9841657287
HOME SERVICES/FACILITIES PHOTO GALLERY OUR CONTACT FEEDBACK US

Edit this Profile. (Only for profile holder.)

Other cooperative
SUBHA JAGRITI MAHILA BACHAT & RIN SAHAKARI
Dharan-3
Shree Chanpe Saving & Credit Co-Operative Ltd.
Tamaphokhari 8
SHUBHAKAMANA MULTIPURPOSE COOPERATIVE SOCIETY LTD.
Dulegauda 7
SHREE ALAKAPUR SAVING & CREDIG COOPERATIVE PVT. LT
Pokhara 15, Rambazar
PURNA KAMANA SAVING & CREDIT COOPERATIVE
Dumre Bazar
PURBANCHAL SAVING & CREDIT COOPERATIVE
Itahari-1, Infront of Nagarpalika
Photo Gallery:
Personal Development
STORY

Edit this Profile. (Only for profile holder.)

Services/Facilities/Product:
  • सदस्यहरुबाट बचत संकलन गर्ने ।
  • सदस्यहरुमा क्रृण लागानी गर्ने ।
  • शेयर विक्रि गर्ने र सदस्यता दिने ।
  • सहकारी ऐन, नियमावली, संस्थाको विनियम एवं उपनियमको अधिनमा रहि अन्य संघ संस्थाबाट क्रृण लिने ।
  • सहकारी शिक्षा, तालिम आयोजना गर्ने एवं तालिमहरुमा सहभागी हुने ।
  • सदस्यहरुको शिप विकास हुने खालका तालिमहरु आयोजना गर्ने एवं तालिममा सहभागी हुने ।
  • शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, यातायात, व्यापार, कृषि, उद्योग लगायतका विविध क्षेत्रमा कार्यक्रम तयार गरि त्येस सम्बन्धि काममा सदस्यहरुलाई व्यक्तिगत या सामुहिक रुपमा क्रृण लगानी गर्ने (१५ देखि १८ प्रतिशत ब्याज दर)
  • सदस्यहरुलाई छिटो छरितो सेवा प्रदान गर्ने कम्प्युटर प्रणालीको व्यवस्था ।
  • देश तथा विदेश रकम तुरुन्त पठाउन र पाउन रेमिटेन्स सेवा । बचत सेवाहरुः दैनिक बचतः १२ महिना ९ प्रतिशत ब्याज दर २४ महिना १० प्रतिशत ब्याज दर ३६ महिना ११ प्रतिशत ब्याज दर ४८ महिना १२ प्रतिशत ब्याज दर ६० महिना १३प्रतिशत ब्याज दर साप्ताहिक बचतः १२ महिना ९ प्रतिशत ब्याज दर २४ महिना १० प्रतिशत ब्याज दर ३६ महिना ११ प्रतिशत ब्याज दर ४८ महिना १२ प्रतिशत ब्याज दर ६० महिना १३प्रतिशत ब्याज दर मासिक बचतः १२ महिना ९ प्रतिशत ब्याज दर २४ महिना १० प्रतिशत ब्याज दर ३६ महिना ११ प्रतिशत ब्याज दर ४८ महिना १२ प्रतिशत ब्याज दर ६० महिना १३प्रतिशत ब्याज दर दैनिक बचतः १२ महिना ९ प्रतिशत ब्याज दर २४ महिना १० प्रतिशत ब्याज दर ३६ महिना ११ प्रतिशत ब्याज दर ४८ महिना १२ प्रतिशत ब्याज दर ६० महिना १३प्रतिशत ब्याज दर परोपकार बचतः ऐच्छिक १२ प्रतिशत ब्याज दर गृहिणी बचतः १२ महिना १० प्रतिशत ब्याज दर २४ महिना ११ प्रतिशत ब्याज दर ३६ महिना १२ प्रतिशत ब्याज दर ४८ महिना १३ प्रतिशत ब्याज दर ६० महिना १४ प्रतिशत ब्याज दर बृद्ध बचतः १२ महिना १२ प्रतिशत ब्याज दर २४ महिना १२ प्रतिशत ब्याज दर ३६ महिना १२ प्रतिशत ब्याज दर ४८ महिना १२ प्रतिशत ब्याज दर ६० महिना १२ प्रतिशत ब्याज दर बाल वा खुत्रुके बचत उमेर अनुसार १२ प्रतिशत मुद्यती बचतः १२ महिना १२ प्रतिशत ब्याज दर २४ महिना १३ प्रतिशत ब्याज दर ३६ महिना १४ प्रतिशत ब्याज दर ४८ महिना १५ प्रतिशत ब्याज दर ६० महिना १६ प्रतिशत ब्याज दर WE HAVE AVAILABLE WESTERN MONEY TRANSFER AND IME SYSTEAM ALSO

   

Edit this Profile. (Only for profile holder.)Share This Page on
Please comment for This Profile

Your Name:
Address/Contact:
Comment:
Use this Captcha
bD0r No more chance
 Refresh the frofile after sending comments


CLICK TO TOP OF THIS PAGE
Bank & Finance | Business | Education | Health & sport | Industry & Agriculture | Music & Entertainment | Opportunity | Profession | Public & Government | Science & Technology | Tourism |
Home | Aobut Us | contact Us | User Guide | Feedback |