Wednesday, April 14th, 2021
सफल व्यक्तिका भनाईहरु

सफल व्यक्तिका भनाईहरु

– कुनै पनि काम जब सम्म सकिदैन तब सम्म असम्भव जस्तै लाग्छ ।

– सफलता अन्त होइन र असफलता घातक हुँदैन । अघि बढी रहने हिम्मत नै महत्वपूर्ण हुन्छ ।

– शिक्षा जीवनमा सफलताको कुंजी हो र शिक्षकले आफ्ना विद्यार्थीको जीवनमा स्थायी प्रभाव पार्छन् ।

– सफलता कुनै दुर्घटना होइन । यो कडा मेहनत, दृढता, सिकाई, पढाई, त्यागबाट प्राप्त हुन्छ ।

– विफलताको अर्थ तपाईको सफलता प्रगति तिर छ ।

– कमजोर पुरुष भाग्यमा विश्वास गर्छन् । बलवान् पुरुष कारण र प्रभावमा विश्वास गर्छन् ।

– यदि तपाई आलोचना गर्ने कोही छैन भने पनि तपाईँ सफल हुन सक्नु हुन्न ।

– सफलता एउटा विज्ञान हो । यदि तपाई सँग सर्तहरू छ भने परिणाम पनि प्राप्त हुनेछ ।

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*