Tuesday, September 21st, 2021
चिकन नूडल्स

चिकन नूडल्स

सामाग्रीः२५० ग्राम बोनलेस चिकन, १ पाकेट नूडल्स उमालेको, ३ ठूलो चम्चा सोया सस, २–२ सानो चम्चा भिनेगर र चिली सस, १ सानो चम्चा लसुनको पेस्ट, एक चिम्टी अजिना मोटो, १ कप मौसमी सब्जी, नून, मरीच र तेल आदि ।

विधिः

चिकनलाई नून हाली तेलमा रातो पारी ख¥याएर निकाल्ने । तातो तेलमा लसुन र सब्जी फ्राई गर्नुहोस् । त्यसमा फ्राई गरेको चिकन हाल्नुहोस् । त्यसपछि नूडल्समा सस, नून, भिनेगर, अजिनामोटो मिसाएर सब्जीमा हाल्नुहोस् । कम आँचमा राम्रो सँग चलाएर पकाउनुहोस् । त्यसपछि चिकन नूडल्स सस सँगै सर्व गर्नुहोस् ।

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*