दाम्पत्य जीवनलाई प्रभाव पार्ने तत्वहरु

  • रुपरंग तुलना गर्ने
  • विपरित व्यक्तित्व हुनु
  • नशालु पदार्थको सेवन गर्नु
  • शारिरीक दोष दिनु
  • प्रेम र अहंकारको हुनु
  • तेस्रो व्यक्तिको प्रवेश गराउनु
  • पैसा, सम्पतिको दुरुपयोग
  • आफ्नोपनको गहिराई नहु्नु

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com