कसरी बढाउने आत्मविश्वासरु यस्ता छन्,उपाय !

  • आफूलाई अरूसँग तुलना गर्न छाड्ने
  • सकारात्मक व्यक्तिहरूको सङ्गत गर्नुहोस्
  • आफ्नो शरीरको ख्याल गर्नुहोस्
  • आफूप्रति नम्र हुनुहोस्
  • आफैँसँग गफ गर्ने बानी विकास गर्नुहोस्
  • डरको सामना गर्नुहोस्
  • आफूलाई मनपर्ने चिज गर्नुहोस्
  • बोलेको कुरा पूरा गर्नुहोस्
  • लक्ष्य प्रति अडिग रहनुहोस्
  • नेतृत्व क्षमताको विकास गनुहोस्

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com