प्रत्येक आमाबाबुले सिकाउनु पर्ने बच्चाहरूको लागि असल बानीहरू

  • स्वस्थकर खानेकुरा खाने
  • दिनमा दुई पटक दाँत मााझ्ने
  • चाँडै सुत्ने र उठ्ने
  • खेल्ने ठाउँ सरसफाई गर्ने
  • कृपया र धन्यवाद भन्न लगाउने
  • साझेदारी बन्नु सिकाउने
  • आफ्ना एण्डरहरुको कुरा सुन्ने
  • हाछ्युँ गर्दा वा खोक्दा मुख छोप्ने
  • सत्य बोल्ने

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com