पुस्तक सम्बन्धी भनाइहरु

  • पुस्तकले संसारलाई सासन गर्दछ ।
  • एउटा पुस्तक बराबरको वफादार मित्र अर्को कोही छैन ।
  • म पुस्तकविना बाँच्न सक्दिन ।
  • केही पुस्तक चाख्नका लागि हुन्छन्, केही निल्नका लागि तर थोरै मात्र पुस्तक चपाउन र पचाउनका लागि हुन्छन् ।
  • पुस्तकलाई जलाउनु भन्दा ठूलो अपराध हो यसलाई नपढ्नु ।
  • जसरी तलवारलाई तिखो बनाउन ढुंगाको आवश्यकता पर्दछ उसरी नै मस्तिष्कको लागि पुस्तक ।
  • पुस्तक एउटा यस्तो उपहार हो जुन पटक पटक खोल्न सकिन्छ ।
  • सबैभन्दा राम्रो पुस्तक त्यो हो जसले तपाईले पहिल्यै जानेको कुरा बताउदछ ।
  • कुनै त्यस्तो व्यक्तिलाई भरोसा नगर जसले आफ्नो साथमा कुनै पुस्तक ल्याएको हुदैन ।
  • म सबैको सामु घोषणा गर्दछु कि पुस्तक पढ्नु जत्तिको कुनै आनन्द छैन ।

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com