नुहाएपछि छाला फुस्रो हुन नदिन यी उपायहरु अपनाउनुहोस् ।

  • तातो पानी प्रयोग नगर्ने
  • बास्नादार साबुन नरोज्ने
  • हनी प्याकको प्रयोग
  • मस्चराइजर लगाउने

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com