सुखी वैवाहिक जीवनका लागि उपायहरु

  • रोग र पीडामा एक अर्काको हेरचाह गर्नुहोस्
  • अरूले के सोच्छन् भनेर चिन्ता नगर्नुहोस्
  • स्कोर नराख्नुहोस् र घर वरिपरि मद्दत गर्नुहोस्
  • यो तपाईंको जीवनमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सम्बन्ध हो भनेर बुझ्नुहोस्
  • जिम्मेवारीहरू बाँडफाँड गर्नुहोस्

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com