YoPoHo Search :

Home

User Guide

About Us

Contact Us

Feedback

Bank & Finance
Business
Education
Health & sport
Industry & Agriculture
Music & Entertainment
Opportunity
Profession
Public & Government
Science & Technology
Tourism

महान दार्शनिक तथा विद्धवानहरुका भनाईहरु
   MORE Tips Of The Day

  • जीवनमा आउने हरेक अस्वीकृतिको सामना गर्न तथा नयाँ परिवर्तनलाई पार गर्न जस्तोसुकै परिीिथतिमा पनि आफ्नो उद्धेश्यमा टिकी रहने योग्यता बनाउन जरुरी हुन्छ ।
  • तपाईसँग रुखो व्यवाहार गर्नेहरु सँग पनि सहज र भद्र व्यवहार गर्नुहोस् किनकी उनीहरु असल भएकाले होइन तपाई असल भएकाले ।
  • कुनै दृष्किोणलाई पाँच इन्द्रियद्धारा अरु सामू पु„याउनु भन्दा पहिले आफूले त्यसलाई मनमनै हेर्नु र महसुस गर्नु नै विश्वासको नियम हो ।
  • यदि तपाई माग्नु हुन्छ भने पाउनुहुन्छ । खोज्नुहुन्छ भने भेटिन्छ तथा ढकढकाइन्छ भने तपाईको लागि अवश्यक पनि दैलो उघारिनेछ ।
<< Tips of Previous Day

Bank & Finance | Business | Education | Health & sport | Industry & Agriculture | Music & Entertainment | Opportunity | Profession | Public & Government | Science & Technology | Tourism |
Home | Aobut Us | contact Us | User Guide | Feedback |
Copyright©2021 Yopoho Media House Pvt. Ltd.